Znak Moravského Krumlova

II. beseda se spisovatelem a ilustrátorem Adolfem Dudkem -“NEHULÍME-PÍŠEME A KRESLÍME”

navazovala na předchozí besedu a byla zaměřena na starší věkovou kategorii žáků 6. - 9. tříd ZŠ. Byla pojata, jako veselý akční rychlokurz psaní a kreslení s prvky rozvoje sebepoznání a budování zdravého sebevědomí. Žáci kreslili na papír tužkou pomocí čtyř základních geometrických tvarů s humorem a vědomím, že to každý zvládne. Celé vystoupení podporovalo vzdělávací programy nejen v oblasti výtvarné výchovy, ale i českého jazyka, kdy se žáci detailně dozvědí, co se skrývá pod pojmem spisovatel a ilustrátor a jaká je náplň jeho práce. Posiluje se vztah ke knihám, čtení a čtenářství. Podporovalo se také průřezově téma mediální výchova, kdy žáci měli možnost přijít na jeviště a před více třídami prezentovat své schopnosti a dovednosti, samozřejmě, to vše bylo podkresleno humorem.

Celý program s Adolfem Dudkem zafinancovalo město M.K. v rámci projektu MAP II.

Za Měk Martina Nováková

 

 

2. beseda s A. Dudkem
2. beseda s A. Dudkem
2. beseda s A. Dudkem
2. beseda s A. Dudkem
2. beseda s A. Dudkem
2. beseda s A. Dudkem
2. beseda s A. Dudkem
2. beseda s A. Dudkem
2. beseda s A. Dudkem
2. beseda s A. Dudkem
2. beseda s A. Dudkem