Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků na čtenáře

Moravskokrumlovská knihovna se již po čtrnácté účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s jedenácti okolními školami. Jejím vyvrcholením bylo slavnostní pasování 130 prvňáčků na čtenáře a předání knihy dobrodružných příběhů s názvem Dubánek a tajný vzkaz od spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka.

V pondělí 13. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v okolních školách. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS, králem Bořivojem Švédou, v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích a Rybníkách. Žáci ze vzdálenějších škol - z Hostěradic, Jiřic u Miroslavi, Skalice, Suchohrdel u Miroslavi, Tavíkovic a Vémyslic byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst, psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou. V každé škole se věnují čtení, buď mají čtenářské kroužky nebo kluby čtení, vedou si deníčky se záznamy knih ze kterých čtou a to nás moc potěšilo.

Slavnostní pasování pokračovalo i v úterý 14. června na městském úřadě. Pasování se zúčastnil místostarosta Moravského Krumlova Mgr. Zdeněk Juránek, převlečený za pana krále a pasovacím mečem odpasoval žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní na čtenáře, mezi pasovanými byl i chlapec z Ukrajiny. Po složení pasovacího slibu, ve kterém slibují, že se ke knížkám budou chovat opatrně a s úctou, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy, legitimaci do knihovny a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou zasponzorovala Pekárna Ivanka, které tímto moc děkujeme. Po celý rok tak mohou chodit do knihovny zdarma a půjčovat si knížky. Toho patřičně hned ten den obě třídy prvňáčků využily a s paní učitelkou navštívily knihovnu. Děti se dozvěděly, jak se knihy půjčují a kde si mají knížky vybírat -na regále s Prvním čtením. Knihy typu Už umím číst, První čtení, Čtení s velkými písmeny, Obrázkové čtení, Učím se číst, to jsou správné knížky pro malé čtenáře. Žáci si poslechli příběh o prvňáčkovi Kubovi, kterému se do školy nejprve vůbec nechtělo. Paní učitelka, ale na to přišla! Od chvíle, kdy dostala ten skvělý nápad, všechny děti chodí do školy s nadšením. I Kuba. Ten se vysloveně na vyučování těší. A cože to paní učitelka báječného vymyslela? To se děti dozví, jakmile si přečtou knížku od Petry Braunové: Kuba nechce číst. Téměř každý ze žáčků si vybral knížku na prázdniny a už se moc těšili, kdy si zalezou do postýlky a budou si číst.


Za MěK Marina Nováková

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře