Znak Moravského Krumlova

Revize knihovny

Revize knihovního fondu v knihovnách náleží mezi zákonné povinnosti každého provozovatele knihovny evidované v databázi Ministerstva kultury ČR. Každých pět let je tedy nutné provést „inventuru“ knih ze zákona. Výsledkem revize je

  • zjištění počtu ztracených dokumentů,
  • dokumentů vhodných k vyřazení,
  • kontrola pořádku uložení knihovního fondu.
Během revize může také dojít k nalezení dokumentů, které již byly považovány za ztracené. Je současně nutné prověřovat fyzický stav fondu, její pravidelnou součástí je aktualizace knihovního fondu, tj. „průběžné vyřazování obsahově zastaralých dokumentů, opotřebovaných či poškozených exemplářů a duplicitních exemplářů“.

Od začátku května probíhala plánovaná revize knižního fondu v Městské knihovně Moravský Krumlov. Jelikož čtenářům nabízí přes 26.000 dokumentů, byla to perná práce. Poděkování patří studentům místního gymnázia, kteří značně vypomohli s přenášením svazků, které se musely zkontrolovat přes počítač a zase vrátit na patřičné místo na regálech. S tím byla spojená i aktualizace fondu, vyřazení opotřebovaných, zastaralých svazků nebo duplikátů, které odvezli učni SŠDOS do sběrného dvora, kterým tímto také děkujeme. Nyní knihovna ráda přivítá své čtenáře.Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková

 

 

Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny
Revize knihovny