Znak Moravského Krumlova

Těšíme se na Vánoce

V pondělí 12. prosince se v Domě s pečovatelskou službou konala vánoční besídka pro seniory nazvaná – Těšíme se na Vánoce. Připravila ji Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní. Sešli jsme se po třech letech covidového období a o to víc jsme se na sebe všichni těšili. Jako již tradičně vystoupil hudební soubor Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové za hudebního doprovodu paní uč. Mandátové. Žáci ze ZŠ Klášterní svým milým vystoupením vytvořili kouzelnou atmosféru. Pracovnice knihovny připravily literární pásmo s vánoční tematikou. Vybraly povídání o historii svátků a zvycích předků od etnologa Jiřího Mačudy z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Přečetli jsme si povídku o Štědrém večeru z knihy Vánočních příběhů, připomněli staré zvyky z knížky Františka Kožíka Svátky krásné hvězdy, rozluštili jsme vánoční kvíz a zasmáli se nad vánočním zamyšlením moderátora Marka Ebena. S hudební pomocí paní Burianové, která nás doprovodila na klávesové varhany, jsme si společně s klienty zazpívali oblíbené koledy. Předvánoční atmosféru umocnilo i malé pohoštění a dárečky – adventní věnečky se sněhovými vločkami, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové. Tímto krásně stráveným odpolednem jsme se příjemně naladili na vánoční svátky.


Za MěK Martina Nováková