Znak Moravského Krumlova

Svátky jara na DPS

Již tradičně, po velikonočním období, přichází pracovnice městské knihovny za klienty domu s pečovatelskou službou. Bohužel, poslední dva roky, tomu tak nebylo z důvodu šíření covidu. V pondělí 25. dubna se konečně mohla uskutečnit akce knihovny nazvaná Svátky jara ve spolupráci se ZŠ Klášterní, na kterou se senioři velmi těšili. Jejich oči rozzářily básně i zpěv dětí pod vedením p. učitelky Havlišové a při hudebním doprovodu p. uč. Mandátové. Na klientech DPS bylo vidět nadšení a dalo by se říci, že na pár chvil omládli. A co teprve, když jim děti předaly dárečky, které vyrobili prvňáčci ve školní družině pod vedením p. uč. Hradcové. Po vystoupení dětí následovalo čtení z knihy Dagmar Šottnerové Jaro. Paní Burianová vybrala jarní písničky, které jsme klientům rozdali a zpívalo se o sto šest. Jedna paní dokonce řekla, že si nepamatuje, kdy naposledy zpívala, že to musí být dobých dvacet let. Zapojili se naprosto všichni, procvičili si i mozkové závity při hádankách a zaujaly i jarní pranostiky např. Březnový slunce má krátký ruce. To vše bylo prokládáno nejen zpěvem, ale i četbou z knihy Richarda Crhy Slepičí polévka pro českou duši. Odpoledne uteklo jako voda a domluvili jsme se, že pokračování bude opět v adventním období, kdy si zazpíváme koledy.

Za MěK Martina Nováková

 

 

Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS
Svátky jara na DPS