Znak Moravského Krumlova

Vyhodnocení deníčků Škola naruby

Městská knihovna Moravský Krumlov navázala v letošním roce již po čtrnácté na projekt Knížka pro prvňáčka projektem nazvaným Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Tento projekt byl určen žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře. Projekt byl zaměřen na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s knihovnou. Do projektu se zapojilo 120 žáků druhých tříd místních i okolních škol. Od malých školáků jsme se dozvěděli, nejen z jakých knížek četli svým rodičům, prarodičům, mladším sourozencům, jak dlouho četli a jaké dostávali ze čtení známky, ale také to, jaké oni rozdávali známky, když jim četli na oplátku dospělí. Ve školách si lehnou na koberec nebo karimatky a čtou paní učitelce nebo ona čte jim a děti odpovídají na otázky z četby. Do deníčků si žáci kreslili krásné obrázky z přečtených knih. Na konci školního roku byl vybrán z každé třídy nejlepší čtenář a ten byl odměněn knížkou Martina Šinkovského: Lapálie v Lampálii. Všichni zúčastněni dostali za svoji snahu záložky a sladkou odměnu.

Nejlepší čtenáři: Mirka Čeperová - ZŠ Bohutice, Jáchym Kotrnec – ZŠ Hostěradice, David Řezníček - ZŠ Ivančická M.K., Samuel Kupský- ZŠ Jezeřany-Maršovice, Tereza Šplíchalová - Jiřice u Miroslavi, Šimon Hrubý- ZŠ Lesonice, Samuel Katolický - ZŠ Olbramovice, Alexandra Primová - ZŠ Rybníky, Marek Bobek- ZŠ Skalice, Adéla Hotovčíková - Suchohrdly u Miroslavi, Julie Koukalová – ZŠ Tavíkovice.
Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

 

 

Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby
Vyhodnocení deníčků Škola naruby