Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků na čtenáře

Moravskokrumlovská knihovna se již po patnácté účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s dvanácti okolními školami. Jejím vyvrcholením bylo slavnostní pasování 200 prvňáčků na čtenáře a předání knihy humorných příběhů s názvem Křeček v letu od spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové.

V pondělí 12. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v okolních školách. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov za účasti ředitele MěKS, krále Bořivoje Švédy, v tento den pasovaly žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách a Vémyslicích. V olbramovické škole nás čekalo překvapení, plná třída rodičů a prarodičů včetně pana starosty, kteří se přišli podívat na samotné pasování. A jako bonus přidali prvňáčci kulturní vystoupení včetně malého tanečku.

Žáci ze vzdálenějších škol, z Hostěradic, Jiřic u Miroslavi, Skalice, Suchohrdel u Miroslavi, Tavíkovic a byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Žáky ze ZŠ Dolní Dubňany odpasovaly paní učitelky samy. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst, psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou. V každé škole se věnují čtení, buď mají čtenářské kroužky nebo kluby čtení, vedou si deníčky se záznamy knih ze kterých čtou a to nás moc potěšilo.

Slavnostní pasování pokračovalo i ve čtvrtek 15. června na městském úřadě. Pasování se zúčastnil starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, převlečený za pana krále a pasovacím mečem odpasoval žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní na čtenáře, mezi pasovanými bylo i pět dětí z Ukrajiny. Po složení pasovacího slibu, ve kterém slibují, že se ke knížkám budou chovat opatrně a s úctou, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy a legitimaci do knihovny. Po celý rok tak mohou chodit do knihovny zdarma a půjčovat si knížky. Pasování bylo zakončeno sladkou odměnou v podobě zmrzliny, kterou zasponzorovala Cukrárna Z&M, tímto jí moc děkujeme.


Za MěK Marina Nováková

 

 

Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ
Pasování prvňáčků v okolních ZŠ