Znak Moravského Krumlova

Těšení se na Vánoce

Ve čtvrtek 14. prosince pořádala městská knihovna předvánoční setkání se seniory Domu s pečovatelskou službou M.K. Jako již tradičně nejdříve vystoupili žáci ZŠ Klášterní pod vedením p. uč. Drtílkové, kteří krásně zarecitovali básničky o zimě a Vánocích. Hudební vystoupení žáků téže školy pod vedením p. uč. Havlišové, za hudebního doprovodu p. uč. Mandátové, rozzářilo oči všech seniorů a nejednomu nadšením poskočilo srdíčko. Potlesk nebral konce. Rytmické, zpěvné, hlavně nové písničky o zimě, adventu a Vánocích, v podání malých i starších dětí, přineslo na DPS novou energii.
Následoval program městské knihovny, která si připravila čtení o pečení perníčků, kde se klienti dozvěděli, co je to vlastně peruník nebo pumrnikl. Zasmáli se nad povídáním o Mikuláši a adventu z knihy Jany Strýčkové Draci v hrnci. O začátcích betlémářství a Alšově Betlému jsme si přečetli z knihy Václava Větvičky.
Přiblížili jsme si, jak se slaví Vánoce na Slovensku, v Irsku, v Rumunsku, v Belgii nebo v Holandsku. Nezapomněli jsme rozluštit vánoční kvíz a společně jsme doputovali k Betlémské hvězdě.
Vánoční pásmo bylo protknuté básněmi našich autorů a obohacené zpíváním koled, které jsme si společně se seniory za hudebního doprovodu paní Alice Burianové s chutí zazpívali. K občerstvení byla káva a cukroví a jako krásnou vzpomínku na tento den, dostali klienti krásný dárek. Ten vyrobili žáci ZŠ Klášterní pod vedením paní vychovatelky J. Hradcové.
Loučili jsme se koledou Narodil se Kristus Pán a s přáním všeho dobrého v nadcházejícím roce.

Za MěK Martina Nováková

 

 

Vánoce na DPS
Vánoce na DPS
Vánoce na DPS
Vánoce na DPS
Vánoce na DPS
Vánoce na DPS
Vánoce na DPS
Vánoce na DPS
Vánoce na DPS
Vánoce na DPS