Znak Moravského Krumlova

VZPOMÍNKA NA VELIKONOCE

V pondělí 17. dubna proběhlo v Domě s pečovatelskou službou povelikonoční posezení. Příjemnou atmosféru připravily děti ze souboru Sboreček pod vedením paní učitelky Havlišové a Drtílkové, s hudebním doprovodem p. uč. Mandátové. Zazpívaly krásné písničky a přednesly jarní říkanky a moc nás jimi potěšily. Nakonec nám rozdaly dárky, které vyrobily děti ve školní družině pod vedením paní vychovatelky Hradcové.
Poté následovalo čtení, vyprávění a přednes básní, které se týkaly jarní a velikonoční pohody. Poetické pásmo sestavily a přednesly paní učitelka Eva Kopčilová a paní knihovnice Radka Dvořáková. Na varhany krásně zahrála paní Burianová. Bylo to velmi milé a působivé odpoledne, za které jménem všech zúčastněných moc děkuji.


Ludmila Kubíková

 

 

Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS
Velikonoce - svátky jara na DPS