Znak Moravského Krumlova

Vyhodnocení deníčků Škola naruby

Městská knihovna Moravský Krumlov navázala v letošním roce již po patnácté na projekt Knížka pro prvňáčka projektem nazvaným Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Tento projekt byl určen žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře. Projekt byl zaměřen na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s knihovnou. Do projektu se zapojilo 103 žáků druhých tříd z jedenácti základních škol. Od malých školáků jsme se dozvěděli, nejen z jakých knížek četli svým rodičům, prarodičům, mladším sourozencům, jak dlouho četli a jaké dostávali ze čtení známky, ale také to, jaké oni rozdávali známky, když jim četli na oplátku dospělí. Ve školách si lehnou na koberec nebo karimatky a čtou paní učitelce nebo ona čte jim a děti odpovídají na otázky z četby. Do deníčků si žáci kreslili krásné obrázky z přečtených knih. Na konci školního roku byl vybrán z každé třídy nejlepší čtenář a ten byl odměněn knížkou Jiřího Žáčka: Odemyky zamyky, rozvažte se jazyky. Všichni zúčastněni dostali za svoji snahu záložky a sladkou odměnu.

Nejlepší čtenáři: Sára Havlíková - ZŠ Bohutice, Tobias Potůček (2.tř. a Leontýna Foretníková (3. tř.) - ZŠ Dukovany, Aneta Schaurová – ZŠ Hostěradice, Adam Kolbl a Filip Štoudek - ZŠ Ivančická M.K., David Bohdanský- ZŠ Jezeřany-Maršovice, všichni druháci - Jiřice u Miroslavi, všichni druháci- ZŠ Lesonice, Zuzana Macková- ZŠ Rybníky, Eliška Budajová - ZŠ Skalice, Alice Kotrlová - Suchohrdly u Miroslavi (reprezentovala školu v soutěži Na křídlech knihy), Natálie Hobzová – ZŠ Tavíkovice.


Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

 

 

Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby
Vyhodnocení druhých tříd v projektu Škola naruby