Znak Moravského Krumlova

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou a účetní jednotkou.

Sídlo organizace:
nám. T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov
IČO: 45 67 18 00
DIČ – CZ 45671800
tel.: 725 579 923
meks@meksmk.cz
www.meksmk.cz
kultruní akce MěKS na www.meksmk.cz/ap/p1=1012
provozní doba: 8.00-11.00, 12.00-16.00

Charakter organizace:
příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou a účetní jednotkou

Řízení MěKS
ředitel: Bořivoj Švéda
kontakt: 724 044 974
e-mail: sveda@meksmk.cz

MěKS plní tyto základní činnosti:
1. zabezpečuje komplexní služby kulturně společenského vyžití občanů města, napomáhá vzniku a spolupracuje s amatérskými aktivitami občanů (ochotníci, pěv. sbor…)
2. vydává Moravskokrumlovské noviny,
3. provozuje městské muzeum a galerii Knížecí dům,
4. zastřešuje provoz Městské knihovny Mor. Krumlov a poboček MK Polánka a MK Rokytná
5. provozuje informační centrum na ul. T.G.Masaryka 40
6. provozuje prostory kulturního domu v Rokytné

Programová a propagační činnost:
Lenka Bílková, meks@meksmk.cz, tel.: 725 579 923

1. pořádá kulturně vzdělávací pořady pro veřejnost, pro žáky mateřských, základních škol, gymnázia, učiliště ve městě,
2. pořádá zájezdy do divadel, na koncerty, výstavy, poznávací zájezdy apod.
3. pořádá výstavy,
4. pořádá zájmové vzdělávací akce /kursy, přednášky, besedy apod./, akce společenské zábavy,
5. vytváří podmínky pro zájmovou činnost občanů (klub přátel hudby, pěvecký sbor, ochotníci…)
6. pořádá soutěže a přehlídky zájmové činnosti
7. zabezpečuje propagaci všech svých aktivit pro všechna střediska (kino, galerie, muzeum, knihovna, informační centrum)
9. vydává neperiodické tiskoviny (plakáty, letáky, katalogy apod.), které se vztahují k předmětu hlavní činnosti
10. spolupracuje se školami v místě i okolí
11. vede jednání s potencionálními sponzory kultury
12. kopírovací práce
13. obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje v IC, muzeu a galerii
14. provádí příležitostný nájem místností v kulturním domě Rokytná, ve výstavních prostorách muzea a galerie Knížecí dům, nám. T.G.Masaryka 40, Mor. Krumlov a kinosálu Palackého 60, Mor. Krumlov

Moravskokrumlovské noviny:
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov ve spolupráci s redakční radou zajišťuje vydávání Moravskokrumlovských novin (reg. č. MK ČR E 11699), jejichž vydavatelem je Město Mor. Krumlov (dle zákona 46/2000 Sb.).
Příspěvky a inzerci přijímá pracovnice Informačního centra p. Lenka Bílková na mailové adrese: mknoviny@meksmk.cz

Informace o vydávání
Ceník se pohybuje dle velikosti a barevného provedení jednotlivých inzerátů již od 250 Kč/ks.
Uzávěrka příspěvků je stanovena k 25. dni v měsíci. Redakční rada má 7 členů, schází se jedenkrát za měsíc. Noviny vychází v nákladu 2.500 ks. Obyvatelé Moravského Krumlova je dostávají do svých schránek zdarma.
Jednotlivá čísla M.K. novin jsou zde

Městské muzeum a galerie Knížecí dům:
nám T. G. Masaryka 40
www.meksmk.cz/muzeum/os-1006/p1=1015

1) Městské muzeum
Mgr. Petra Voznicová, odborná muzejní pracovnice, muzeum@meksmk.cz,
tel: 725 579 923
Provozní doba badatelny: 7.00-11.00, 12.00-15.30 (nutná předchozí domluva)

- odborně spravuje sbírkový fond městského muzea a jeho ochranu, zabezpečuje sbírkotvornou činnost
- spolupracuje s Centrální evidencí sbírek při Ministerstvu kultury ČR
- provozuje badatelnu pro laickou i odbornou veřejnost, spravuje prezenční archeologickou knihovnu
- organizuje výstavy muzejního charakteru
- zajišťuje přednáškovou a vzdělávací činnost pro školy a veřejnost
- vydává a šíří neperiodické tiskoviny ke své činnosti (letáky, plakáty, odborné stati apod.)
- buduje expozice o historii města a regionu Moravskokrumlovska

2) Galerie Knížecí dům
Lenka Bílková, programová pracovnice Galerie, meks@meksmk.cz,
tel.: 725 579 923
Provozní doba Galerie : 9.00 - 12.00, 12.30 – 16.00

- sjednává a organizuje výstavy různorodého charakteru ve spolupráci s MěKS
- zajišťuje průvodcovský výklad k výstavám
- zajišťuje prodej vstupenek na výstavy

Městská knihovna
nám. T.G. Masaryka 35
Moravský Krumlov

Oficiální web: www.knihovnamk.cz
e-mail: knihovnamk@meksmk.cz
tel: 725 579 924

Martina Nováková, vedoucí, knihovnamk@meksmk.cz
Bc. Radmila Dvořáková, katalogizace, knihovnamk@meksmk.cz

Půjčovní doba Městské knihovny:

Pondělí:ZAVŘENO
Úterý:9:00 - 10:30, 11:30 - 16:30 hod.
Středa:9:00 - 10:30, 11:30 - 16:30 hod.
Čtvrtek: ZAVŘENO
Pátek:9:00 - 10:30, 11:30 - 16:30 hod.

Městská knihovna poskytuje tyto služby:
Výpůjční služby - půjčování knih, novin a časopisů
Rezervace knih a časopisů
MVS - objednání knih z jiných knihoven ČR
Bibliografické a informační služby
On-line katalog – elektronický katalog pro vyhledávání a rezervaci knih, informace o výpůjčkách a novinkách
Reprografické služby - černobílé i barevné kopírování, tisk
Skenování dokumentů
Přístup na Internet pro čtenáře ZDARMA
E-mailové upozornění o rezervaci ZDARMA
Zajišťuje provoz, nákup i zpracování knih a časopisů do fondu MěK i poboček
Pořádá kulturně-vzdělávací akce, odborné přednášky, besedy s autory, prodejní výstavy, knihovnické lekce, exkurze

Informační centrum:
nám. T.G. Masaryka 40,
pracovnice Lenka Bílková
provozní doba: 8.00-11.00, 12.00-16.00
www.meksmk.cz/infocentrum/os-1007/p1=1014
infocentrum2@seznam.cz

- poskytuje informační služby pro veřejnost (turistické a kulturní informace, o službách a firmách ve městě a okolí apod.),
- zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů,
- umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojů, ke kterým má bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení,
- prodává informační materiály, propad. předměty vztahující se k městu a okolí (živnostenský list 35/93 – MK),
- umožňuje přístup k placeným informačním zdrojům (internet, kopírování, fax apod. – pro veřejnost),
- vydává propagační materiály o městě a okolí, zpracovává všechny dostupné informace o městě a regionu,
- dodává podklady pro webové stránky města M. Krumlov, pořizuje pro své služby vlastní databáze,
- propaguje město a akce spolků a organizací (na internetu, na veletrzích apod.)
- zajišťuje prodej vstupenek ve spolupráci s MěKS a městem M. Krumlov
- zajišťuje redakci Moravskokrumlovských novin

Město Moravský Krumlov:
www.mkrumlov.cz